อุทยานแห่งชาติอาโสะคุจู

จากคิวชูสู่โลก

บ้านเกิดของฮิตะเท็นเรียวซุย เมืองฮิตะ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางทางเหนือของเกาะคิวชู และถูกขนานนามให้เป็นเมืองเกียวโตขนาดย่อม ในช่วงปลายยุคโทกุกาวะ ที่พวกโชกุนถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตัวเมืองมีบทบาทสำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่เมืองมาเมะดะ (ส่วนหนึ่งของเมืองฮิตะ) ที่ซึ่งคุณสามารถรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของช่วงเวลานั้น และความมีชีวิตชีวาของเมือง มีนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดทั้งปี ตรงใจกลางเมือง ในช่วงปลายของยุคเอโดะ นักปรัชญาขงจื๊อนามว่า ฮิโรสะ ทันโซ ได้ทำการเปิดโรงเรียนสอน ชื่อว่า “คังกิเอ็น” ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นสถานที่มรดกที่สำคัญของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน ปี 2015 และเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ๆเมื่อเรามองไปรอบๆ จะสามารถมองเห็นสายน้ำไหลแทบจะทุกที่ผ่านถนน เป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ สะอาดบริสุทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจของเมืองมาเป็นเวลาช้านาน

เราเริ่มการจำหน่ายน้ำแร่ฮิตะเท็นเรียวซุย ซึ่งเป็นน้ำที่ถือกำเนิดในเมืองฮิตะเอง ซึ่งเป็นน้ำที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ ทำให้ผู้คนมากมายได้ใช้เพื่อสุขภาพและกิจวัตรด้านอาหาร

กว่าจะมาเป็นน้ำแร่ฮิตะเท็นเรียวซุย

อ่างเก็บน้ำฮิตะถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงกว่าพันเมตร รวมถึงเขาคุจู และช่องเขายาบะเค และภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่อย่างภูเขาอะโสะ อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของคิวชู ซึ่งเป็นที่ๆน้ำแร่เท็นเรียวซุยได้ถือกำเนิดขึ้น เป็นเวลานานมาแล้วที่เมืองฮิตะ ถูกเรียกว่า “ซุยเคียว” เพราะสถานที่แห่งนี้ได้รับพรที่ดีเป็นน้ำที่ทั้งสะอาดและอร่อย

น้ำที่มาจากภูเขาไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำฮิตะนั้น ได้แทรกซึมผ่านตัวกรองที่ซับซ้อนและประกอบด้วยโครงสร้างหลากหลาย จนมาถึง “ซุยเคียว” หรือพื้นที่ดินของฮิตะ ซึ่งกระบวนการเก็บน้ำแร่ของฮิตะเท็นเรียวซุย ก็มีการเก็บมาจากสถานที่ที่คัดเลือกเฉพาะ

ความงามและสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ให้ทุกวันเป็นวันที่คุณสุขภาพดี ด้วยน้ำแร่ที่สะอาด

หลังจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น ความตระหนักถึงสุขภาพของเราก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพ สิ่งสำคัญไม่ได้มีแค่การให้ความสำคัญกับการบริโภคสารอาหารเท่านั้น แต่เราต้องทำให้แน่ใจด้วยว่าสิ่งที่เราบริโภคนั้นไม่ได้ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำจำนวนมากที่เราบริโภค ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต จึงต้องทำการใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเหตุการณ์นี้เอง ฮิตะเท็นเรียวซุย จึงมีขั้นตอนการตรวจสอบ และเอาใจใส่เพื่อความปลอดภัยเป็นอย่างดี

ตัวอย่างน้ำแร่ของฮิตะเท็นเรียวซุยได้แทรกซึมผ่านระบบการกรองแบบธรรมชาติ ผ่านชั้นใต้ดินที่มีความหลากหลายของอ่างเก็บน้ำฮิตะ จังหวัดโออิตะ เพราะเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินลึก ทำให้สภาพของผิวดินไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำแร่ฮิตะเท็นเรียวซุย ดังนั้นไม่ว่าด้านบนเหนือพื้นดินจะเป็นอย่างไร ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำ

ยิ่งไปกว่านั้น น้ำแร่ฮิตะเท็นเรียวซุยที่เราดื่ม ในตอนนี้ ได้อยู่ใต้ดินมาตั้งแต่ยุคโบราณ นานเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ ก่อนที่จะผุดขึ้นมา จากการวิจัยของสถาบันในสหรัฐอเมริกา คือราว 3600 ปี จากผลการสำรวจนี้อย่างเดียว สามารถบอกได้ว่าการปนเปื้อนบนผิวดินนั้นไม่มีผลใดๆต่อน้ำแร่ฮิตะเท็นเรียวซุย

ภูเขารอบๆ ฮิตะ

แร่ธาตุที่มีชั้นเหมือนหิน

น้ำมีการไหลผ่านภูเขาหลายลูกซึ่งเป็นตัวกรองธรรมชาติ ก่อนที่จะไหลมาถึงพื้นดินของฮิตะ หลังจากที่แช่อยู่ในภูเขามาเป็นเวลานาน และถูกกรองผ่านชั้นหินและดินมากมายจนสะอาด น้ำยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุคุณภาพดี

น้ำอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงไว้ซึ่งภาวะเป็นด่างเล็กน้อยอย่างธรรมชาติ

ถึงแม้จะไม่มีการบำบัดและค่าเชื้อ น้ำแร่ธรรมชาติที่ยังไม่ได้ทำกระบวนการใดๆ มีความสมดุลของแร่ธาตุโดยประมาณที่ 32 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถผ่านตามกฎหมายการประปามาตรา 20 ว่าด้วยการสามารถดื่มได้ด้วยสภาวะเป็นด่างเล็กน้อย

น้ำที่สามารถดื่มได้ง่ายๆนี้ให้ความรู้สึกที่ดีต่อริมฝีปาก และสามารถรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับไลฟ์สไตล์ของเราได้ไม่ยาก น้ำออกซิเจนและธาตุอาหารสำหรับเซลล์ และยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตอย่างการกำจัดของเสีย การใส่ใจในคุณภาพ สุขภาพของทุกคนล้วนขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกาย เราเชื่อในสิ่งนี้ และได้จัดเตรียมน้ำดื่มสำหรับทุกวันเพื่อคุณ

ในขณะเดียวกัน หากเรามองในด้านของคุณภาพ เราต้องประหลาดใจกับการคงสภาพเดิมเอาไว้ได้ของน้ำ ในกรณีของน้ำแน่ฮิตะเท็นเรียวซุยนั้น ตลอดสิบปีทีผ่านมา การตรวจสอบคุณภาพของน้ำได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย จากผลสำรวจนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเก็บน้ำไว้เป็นเวลายาวนานในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวหรือภาวะฉุกเฉิน

ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “น้ำไฮโดรเจนธรรมชาติ”

น้ำแร่ฮิตะเท็นเรียวซุยยังถูกเรียกว่า “น้ำไฮโดรเจนธรรมชาติ” อีกด้วย

เมื่อวัดค่าด้วย “วิธีการตรวจสอบอนุมูลไฮโดรเจนและการวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” ที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผลคือ น้ำแร่ฮิตะเท็นเรียวซุยมีอนุมูลไฮโดรเจนที่สูง เทียบได้กับแบรนด์น้ำดื่ม Nordenau ของเยอรมัน และ Tlacote ของเม็กซิโก เป็นต้น เป็นน้ำไฮโดรเจนธรรมชาติที่มีคุณค่าหายาก มีการคาดหวังที่สูงจากผู้คนที่ต้องการจะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น

“วิธีการตรวจสอบอนุมูลไฮโดรเจนและการวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ”ของน้ำดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์อีกด้วย

กราฟไฮโดรเจนที่ใช้งานตามธรรมชาติ

ปริมาณไฮโดรเจนในน้ำ โดย มหาวิทยาลัยคิวชู

ความมหัศจรรย์ของฮิตะ เท็นเรียวซุย

การทดสอบการเกิดสนิมโดยใช้น้ำประเภทต่างๆ

เราได้ทำการทดลองโดยการปล่อยลวดหนีบกระดาษลงในภาชนะที่บรรจุน้ำแร่เท็นเรียวซุย เก้าเดือนผ่านไป ไม่พบว่ามีสนิมอยู่ในน้ำเลย (ดังที่ปรากฏในรูปภาพด้านล่าง) ผลการตรวจสอบการเกิดสนิมจากความแตกต่างของน้ำ: น้ำปริสุทธิ์สูง และน้ำประปา